Om oss

Full Gospels Business Mens Fellowship International – FGBMFI – är rörelsen med det krångliga namnet, men det enkla budskapet “Vi sprider det glada budskapet om Jesus”.

Detta gör vi genom att träffas, ofta över en enkel måltid och dela våra vittnesbörd. Vårt nätverk består av män från livets alla stigar.

Vårt uppdrag

Genom Guds nåd knyter vi samman män med möjligheter att nå ut och hjälpa andra att hitta ett bättre liv och arbeta tillsammans för att bygga bättre samhällen.

VÅRA UPPGIFTER

 1. Att nå män i alla nationer för Jesus Kristus.

 2. Att kalla män tillbaka till en relation med Gud.

 3. Att hjälpa troende bli döpta i Den Helige Ande och andlig tillväxt.

 4. Att träna och utrusta män för att fullborda det uppdraget att förmedla det glada budskapet om Jesus.

 5. Att ge möjligheter till gemenskap med kristna förtecken.

 6. Att bringa enhet bland alla människor i Kristi kropp.

Vår vision och värderingar

Vi vill se lekmän, vanligt folk på alla kontinenter som tillsammans arbetar för att förvandla sina samhällen, städer och nationer i enlighet med kristna värderingar.

7 st kärnvärden

 1. Kärlek - att offra för andras bästa ...

 2. Integritet - välja att göra rätt och att göra gott ...

 3. Relationer - värdera människor framför annat ...

 4. Engagemang - inget hinder är för stort, ge aldrig upp ...

 5. Nätverk - möjligheter föds genom att samverka med andra ...

 6. Träning - utrustade för allt gott arbete ...

 7. Förvandling - gör denna värld till en bättre plats genom Guds kraft ...

Varför FGBMFI?

“Vilka svar har kyrkan för män idag? Vilka svar har de för de riktigt komplexa frågorna i modern affärsverksamhet? Män som kanske bär ett enormt ansvar, där hundratals jobb är beroende av de beslut de fattar. Jag har fått sådana män till mig och uppriktigt sagt kunde jag inte ens förstå deras frågor. Vad vet jag om arbetskontrakt och prisfrysning? Jag har ingen erfarenhet av affärer. “

“Visst, vi präster/pastorer kan ge tröst och råd till en man som är nere och ute, men hur är det med mannen som lyckats och är väldigt framgångsrik? Han behöver Gud lika mycket, och pastorer som jag förstår inte ens vad dom talar om.”

– Dr Charles Price, evangelist


“Tänk bara hur många fler affärsmän eller yrkesmän det finns i världen än antalet predikanter. Tänk om affärsmän skulle börja sprida evangeliet …”

– Demos Shakarian, grundare av FGBMFI

FGBMFI

Vi är en organisation med följande:

Fullständigt evangelium –

betyder att inget ämne behöver undvikas,
oavsett människans upplevelse.
Frälsning, helande, befrielse - det kan delas,
precis som det hände;

Affärsmän –

Tror vi är lekmän, vanliga människor från alla samhällsskikt;

Internationellt -

Betyder människor hela världen, alla raser,

åldrar, bakgrunder och etnicitet.

Gemenskap -

Ett gäng människor som samlas för att dela sin kärlek till Jesus;

Uttalande om tro:

Vi tror (enkelt uttryckt)

Att Gud existerar. Att han är universums skapare.

Att Gud är mänsklighetens fader. Han skapade den första mannen och kvinnan i sin avbild.
Att Guds plan för mänskligheten är BRA!

Att Jesus Kristus är Guds Son.Han föddes i denna värld för att återlösa mänskligheten
tillbaka till ett ordentligt förhållande med Fadern.

Genom hans död och uppståndelse, vi får frälsning och försonas med Gud.

Att Guds dyrbara helige Ande arbetar i våra liv idag, genom hans gåvor och frukt, för att åstadkomma Faderns vilja.
Jag söker personligen hans fullhet i mitt liv.

Att Bibeln är Guds ord till mänskligheten.