FULL GOSPEL BUSINESSMEN´S FELLOWSHIP INTERNATIONAL

SWEDEN

  En global gemenskap av troende män

Förena tro och handling i arbetsliv och vardag
Tillsammans delar vi erfarenhet och vittnesbörd

Kalendarium

Tro, Handling & Manlighet

Vi vill verka för att bygga upp en ny rörelse av fäder och entrepenörer som har kapacitet att förena sin gudstro, sin handlingskraft och sin manlighet på ett hälsosamt och föredömligt levnadsätt.

Genom Gemenskap

Vi tror på det brödraskap och ärlighet. Lyssna på andras stories och bli uppmuntrad för utmaningarna du själv står i.

Genom Mentorskap

Vi förmedlar verktyg och resurser som bygger ditt självförtroendet och din din gudstro.

Entrepenörskap och Jesus

Att va en man var aldrig tänkt at vara ett mysterium. Gud skapade mannen och sa att det var ett Gott verk. Han skapade en tydligt syfte med manlighet och därmed ett tydligt syfte med dig.

Vi på Full Gospel Business Men vill vara en drivkraft för att bygga både din tro, din drivkraft och sprida ut det fantastiskt glada budskapet av Jesus som byggt upp män i flera generationer.

VÅRA ÄMNEN

Välkommen till en gemenskapav resande fäder och män.

Gå med idag och bli del av ett brödraskap som delar erfarenheter och utmaningar tillsammans. Bli uppmuntrad och utmanad att våga möta smärta, prövningar, ett nytt hälsosamt arbetsliv och familjeliv som en troende man.

Vi ser fram emot att möta dig.

GÅ MED IDAG